AXA Bank: interne communicatie

Klant: AXA Bank
What?: Interne video voor de internal Banking Days van AXA. Over het wel en wee van online meetings. Dit is allemaal jaren voor corona gefilmd. Visionaire mensen daar bij AXA..